Тине Мурн

Основач на Миндбранд, агенција за консалтинг и застапување на разни владини оддели, туристички одбори, авиокомпании и приватниот сектор во различни индустрии низ светот. Предничи со своето искуство во генерирање иновативни идеи и нивно имплементирање во профитабилни решенија. Има одлично познавање и вештини во употреба на новите технологии и концепти со експерти за во комуникации, фотографија и графички дизајн.

Со петнаесет годишно искусвто во туризмот од кои шест години во прометна туристички услуги, евент менаџмент и односи со јавност како претставник на Националниот совет за туризам; со шест дополнителни години искуство во радиодифузија, консалтинг и трговска размена помеѓу континентална Европа и Велика Британија. Во овој период тој е одговорен за многу успешни проекти и развој на идеи, креирање и менаџирањена клучни стратегии. Една од нив е имплементација на проектотсо Словенечкиот одбор за туризам во Велика Британија и Ирска, што резултирасо значително зголемување на бројотна британски и ирски туристи во оваа земја. Во 2018 година, тој е еден од ко-основачите на New Deal Europe, проект што ги обединува тур-операторите, туристичките одбори и провајдерите на услуги одБалканот со Европа.

Едно од неговите најголеми достигнувања е добивање на наградата како соработник на Бохињ за „Најдобар во Одговорен Туризам“на Меѓународните награди за патување и туризам, WTM 2019

Детали за говорник