Елена Ивановска

Елена Ивановска – Консултант за туризам и проектен менаџмент

Партнер и основач во консултантската компанија Impact Ventures, фокусирана на програми за развој на туризам  и проектен менаџмент.  Елена е консултант во програмите на Швајцарската Агенција за развој и соработка, ИМЕ и СИПО. 

Работно искуство повеќе од 15години во областа на одржлив туризам на Балканот.  Таа е консултант на мали и средни претпријатија (хотели, туристички агенции и туристички водичи) за пристап до пазари и пристап до фондовите за развој. 

Член е на регионалното координативно тело на National Geographic за Западен Балкан и e фасилитатор за тренинг компонентата на Светскиот Совет за одржлив туризам (GSTC).  

Елена Иванова е тренер за швајцарската  “Сент Гален” методологија за менаџмент на дестинации и е член на неформални организации за развој на дестинации.  Директор е на Фондација Импакт , посветена за развој на одржлив туризам, зелени економии, дигитализација и едукација. 

Две години по ред е претседател на управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Северна Македонија.  

Детали за говорник