Софи Иботсон

Софи Иботсон е основач на Maximum Exposure Ltd, консултантска компанија специјализирана за развој и промоција на туризмот со нови дестинации. Таа е консултант на Светска банка (вклучително и за Проектот за локална и регионална конкурентност на Светска банка во Северна Македонија) и советник за туризам на владите во Таџикистан и Узбекистан. Софи е автор на пет книги – водичи, објавени од Bradt Travel Guides. Таа исто така таа пишувала и за реномираните и светко познатите списанија „Lonely Planet“, „ The Telegraph“ и „ The Economist“.

Детали за говорник